Nootnieuws – Februari 2024

Beste muzikanten,

Ondertussen zijn we alweer een paar repetities onderweg in het nieuwe jaar. De eerste repetitie hebben we gezamenlijk mogen proosten op het nieuwe jaar.

En we gaan weer een mooi muzikaal jaar tegemoet. Waarbij wij als bestuur graag de volgende punten onder de aandacht van jullie willen brengen:

Jaarplanning:

De Jaarplanning is al een tijdje geleden verstuurd door 3CG.  En zal ook als bijlage nog weer meegestuurd worden in deze mail. Hebben jullie alle data al genoteerd in je agenda? En niet alleen de muzikale activiteiten,  maar ook de acties, waarvan we van iedereen zijn of haar inzet verwachten.

 

Zelfstudie:

Er staat veel nieuwe muziek op de lessenaar voor het komende concert. Voor menigeen zal het de nodige energie en tijd kosten om dit in de vingers te krijgen. Met Jody is afgesproken om op donderdag een repetitieschema te versturen voor de volgende week, zo weet iedereen waar aan gestuurd kan worden.

 

Aanwezigheid concerten:

Als bestuur gaan we er vanuit dat iedereen bij de concerten aanwezig is. Natuurlijk zijn er ook redenen waardoor je er echt niet bij kunt zijn. Geef dit op tijd aan bij je sectieleider, zodat er gekeken en/of besloten kan worden of er een invaller moet komen. Goed om te weten is, dat invallers over het algemeen kosten met zich mee brengen.

Verder is besloten, in overleg met Jody, dat we de laatste 2 repetities voor het concert repeteren met de bezetting die aanwezig is tijdens een concert. Dus ben je niet aanwezig met een concert, dan graag ook niet deelnemen aan de laatste 2 repetities, dit, om de juiste balans te krijgen voor het concert.

 

Ledenportal :

Onze nieuwe site is al een tijdje klaar, er ontbrak nog 1 ding, het ledenportal. Wij kunnen jullie vertellen, dat deze bijna klaar is. Tim is bezig met het inrichten van het portal. Op de ALV zullen we jullie het ledenportal gaan presenteren en uitleggen.

 

Bestuursvergadering:

Elke 2e dinsdag van de maand vergaderen wij als bestuur. Hebben jullie als leden iets voor de agenda van de vergadering, schroom.niet om deze met een van ons te delen. Wij willen graag input van jullie.

 

Sinterklaasconcert

Zoals jullie op de jaarplanning hebben kunnen lezen, geven wij op 30 november een Sinterklaasconcert. Omdat dit de eerste keer is dat we een dergelijk concert geven, lichten we het graag even toe!
Er wordt speciaal voor dit concert een Sinterklaasverhaal geschreven, wat wij als orkest muzikaal gaan omlijsten. Het wordt een concert voor de basisschoolkinderen (groep 1-6) van Gramsbergen (en buitengebied) en zal plaatsvinden in de sporthal. We zullen deze voorstelling op deze dag meerdere keren gaan opvoeren. De kinderen worden op een interactieve manier (zang, dans en muziek) betrokken bij het verhaal.
Voor dit bijzondere concert hebben we subsidie aangevraagd bij Cogas. De Sinterklaascommissie bestaat momenteel uit Ingrid (vanuit 3CG) en Iris (vanuit de muziekcommissie). Daarnaast is Jody als artistiek leider uiteraard nauw betrokken bij dit project. We haken waar en wanneer nodig andere commissies en leden aan bij de organisatie en uitvoering van dit project. We houden jullie uiteraard op de hoogte, maar wilden dit nu alvast met jullie delen. We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij! Mocht je vragen of opmerkingen hebben, trek dan een van ons even aan de mouw.

 

Meer muziek in de klas:

In oktober 2023 is TacT Muziek, in samenwerking met de gemeente Hardenberg een pilot gestart. Deze pilot wordt uitgevoerd in de kernen Hardenberg, Dedemsvaart en Gramsbergen/Ane.

Deze pilot draagt de naam ‘Meer muziek in Hardenberg’. Gedurende deze pilot werken wij samen met lokale muziekverenigingen en scholen/BSO’s. Tijdens schooltijd bieden zij het Klasse[n]orkest aan. Met dit  educatie programma willen zij de kinderen kennis laten maken met het plezier van samen muziek maken.

Dit wordt afgesloten met een spetterend slotconcert in samenwerking met een lokale muziekvereniging, zijnde CMV, Jubal, Crescendo-KNA en SDG

Na schooltijd zullen instrumentale muzieklessen verzorgd gaan worden op de Buitenschoolse Opvang (BSO’s) in de verschillende kernen. Ook hierbij spelen de verschillende muziekverenigingen, de docenten een grote rol. De betrokken BSO’s zijn Welluswijs en Dassenburcht.

Het doel van deze pilot is om een verbinding te maken van binnen schoolse muziek educatie naar buitenschoolse muziek participatie.

 

Leerorkest

Onder leiding van Nicole Grothe wordt elke week met veel enthousiasme gerepeteerd  met ons leerorkest. Tijdens de kerstmarkt in Gramsbergen hebben zij al van zich laten horen met mooie kerstliederen. Op 16 maart staat een jeugddag gepland en de start van de pilot Meer muziek in de klas staat gepland voor februari.