Beste muzikanten, Ondertussen zijn we alweer een paar repetities onderweg in het nieuwe jaar. De eerste repetitie hebben we gezamenlijk mogen proosten

Zaterdag 20 April treedt Crescendo-KNA weer op in Dropshuis “DeBinder” Gramsbergen. Voor de pauze start Crescendo-KNA het programma met een aantal klassieke

Harmonie Crescendo-KNA zal op zaterdag 18 november van zich laten horen tijdens het Najaarsconcert. Speciale aandacht is er voor soliste Nathalie Veldsink.